สทอภ. แถลงวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาเปิดตัววิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.) จัดงานแถลงวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาเปิดตัววิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ) โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานงานแถลงวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาการจัด พร้อมด้วย นางสาว พิรดา เตชะวิจิตร์ ผู้ชนะการคัดเลือกให้วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาสู่ห้วงอวกาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ดร.อานนท์ ผอ.สทอภ. กล่าวว่า วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ) เป็นวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ ค้นหาประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและเร้าใจในอวกาศ ด้วยการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Youth Space Ambassador Contest หรือ THASA ทีมละไม่เกิน 2 คน ภายใต้หัวข้อ “นำการทดลอง...วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาสู่อวกาศ” ที่สนับสนุนให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาถึงความแตกต่างของอวกาศและพื้นโลกโดยมีพื้นฐานสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบ

สำหรัวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนเข้าร่วมวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา สามารถส่งข้อเสนอโครงงานเพื่อคัดเลือกและทำวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาร่วมกันทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำบอลลูนให้สามารถนำของที่น้องๆ จะนำวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาสู่อวกาศนั้นวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาไปได้จริง ด้วยความสูงประมาณ 30 – 50 km จากพื้นดิน ซึ่งจะจำลองสภาวะอวกาศได้ระดับหนึ่ง ทั้งความดัน อุณหภูมิ และอากาศ ตลอดจนการปล่อย และการติดตามเก็บกู้ ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาได้อีกด้วย ส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักบินอวกาศ โดยทีมที่จะชนะเลิศจากการแข่งขันจะได้มีโอกาสในการวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา Zero G Flight ซึ่งเป็นไฟล์ที่จำลองสภาวะไร้น้ำหนักที่เครื่องบินจะทิ้งดิ่งตัวลงมาเอียงเป็นระดับ 45 องศา ในช่วงนั้นจะเป็นสภาวะไร้น้ำหนัก ฃึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเร้าใจที่ไม่สามารถหาได้วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาพื้นโลก

วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ว่าเป็นโครงการที่แสดงศักยภาพของนักวิจัยและเทคโนโลยีในวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา ที่จะส่งการทดลองวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาไปในอวกาศจริงๆ อีกทั้งการวิจัยเกี่ยวกับบอลลูนหรือ High Altitude Platform (HAP) ยังเป็นแนวโน้มสำหรับเทคโนโลยีสำรวจโลกในอนาคตอีกด้วย THASA เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สามารถวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาใบสมัครได้ที่ ได้เลย

ที่มาวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.)
สอบถามวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-141-4444

เผยแพร่วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี