สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สทอภ. แถลงวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาเปิดตัววิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.) จัดงานแถลงวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาเปิดตัววิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ) โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานงานแถลงวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาการจัด พร้อมด้วย นางสาว พิรดา เตชะวิจิตร์ ผู้ชนะการคัดเลือกให้วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาสู่ห้วงอวกาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

รูปภาพ: 

ดาวเทียมสำรวจโลก envisat ล่องหนกลางอวกาศ

ดาวเทียมสำรวจโลก “เอ็นวิแซท:envisat”  ล่องหนกลางอวกาศ!!!

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี